Hypotheken-Gelderland.nl: De Erkend Hypotheekadviseur bij u in de buurt

 

Klik hier voor meer informatie over de mogelijke hypotheekvormen. Aan de rechterzijde kunt u direct een aanvraag doen voor een vrijblijvend hypotheekadvies.

Privacy Statement

  persoonsgegevens
  Van Heck Advies V.O.F. is de beheerder van de website www.hypotheken-gelderland.nl. Uw persoonsgegevens worden door Van Heck Advies gebruikt om u de op de website aangeboden diensten, van welke u gebruik maakt, te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interessen. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en (na invoering van) de Wet bescherming persoonsgegevens.

  Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Van Heck Advies worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.

  welke persoonsgegevens worden verwerkt?

  Van Heck Advies verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). Uw persoonlijke gegevens zullen echter nooit zonder uw toestemming ter beschikking gesteld worden aan derden. Persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld uw e-mail adres worden dus niet doorverkocht of aan derden bekendgemaakt voor marketingdoeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.

  Van Heck Advies verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Van Heck Advies behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.

  Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zgn. cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, vanaf welke site u www.hypotheken-gelderland.nl bezoekt.

  De partners waar Van Heck Advies mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Van Heck Advies is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

  Informatie en rechten met betrekking tot gegevens

  U kunt Van Heck Advies verzoeken ook uw geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens niet te gebruiken voor marketing doeleinden. U kunt hiertoe een bericht sturen naar info@vanheckadvies.nl. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Van Heck Advies maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen. Daarnaast kunt u Van Heck Advies ook laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Van Heck Advies. U kunt hiertoe een bericht sturen naar info@vanheckadvies.nl. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Van Heck Advies maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen.

   


Afspraak Hypotheekadvies

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Jaarinkomen €
Jaarinkomen Partner €
Benodigde Hypotheek €
Soort Afspraak
Een erkend hypotheekadviseur neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend hypotheekadvies

Erkend Hypotheekadviseur